ចាប់ផ្តើមទទួលយកការបង់ប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ។

ងាយស្រួលតំឡើង តាមតម្រូវការដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

e-POS សូហ្វវែរ

$10 ក្នុង​មួយ​ខែ

សម្រាប់ពហុហាងបន្ថែម + ៦ ដុល្លារ / ក្នុងមួយហាង

ម៉ាស៊ីន EPOS- Point of Sale ចាប់ផ្តើមពី

$190

ម៉ាស៊ីន POS ប្រភេទថេប្លេត ១ ឈុត + ម៉ាស៊ីនព្រីនស្វ័យប្រវត្តិ

តំឡើងនិងថ្លៃបណ្តុះបណ្តាល

$0

ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ
ម៉ាស៊ីន EPOS- Point of Sale
ព្រីនធ័រ ភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីន POS និងអេក្រង់ LED
OS: Android 6.0 / Win OS
Color: Black / White
Thermal Printer: Built-in 58mm
Main Display: 11.6inch ,1366*768
Customer display: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
Certification: CE FCC ROHS
តម្លៃ៖​$360.00 បន្ថែមទៅរទេះ
Tablet Pos
OS: Android 6.0 / Win OS
Color: Black / White
Thermal Printer: Built-in 58mm
Main Display: 11.6inch ,1366*768
Customer display: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
Certification: CE FCC ROHS
តម្លៃ៖​$145.00 បន្ថែមទៅរទេះ
Bluetooth Printer
OS: Android 6.0 / Win OS
Color: Black / White
Thermal Printer: Built-in 58mm
Main Display: 11.6inch ,1366*768
Customer display: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
Certification: CE FCC ROHS
តម្លៃ៖​$45.00 បន្ថែមទៅរទេះ
Barcode Scanner
OS: Android 6.0 / Win OS
Color: Black / White
Thermal Printer: Built-in 58mm
Main Display: 11.6inch ,1366*768
Customer display: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
Certification: CE FCC ROHS
តម្លៃ៖​$35.00 បន្ថែមទៅរទេះ